Επικοινωνία

Ένωση για τον Νεανικό Διαβήτη – “Γλυκιά Κέρκυρα”

Γρ. Μαρασλή 36, Κέρκυρα 49100
Τηλ: 2661037540
www.glykiakerkyra.gr – glykiakerkyra@gmail.com