ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ…

Όλα ξεκίνησαν από μία σκέψη που έγινε σκοπός του Ιατρού Θανάση Μιχαλόπουλου που άρχισε να υλοποιείται αρχικά, πριν από το 2016, με την ίδρυση της Εθελοντικής Ομάδας για τον Διαβήτη Τύπου 1 Κέρκυρας.
Ακολουθούν πολλές συναντήσεις και τελικά η “ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ – ΓΛΥΚΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ” ξεκινάει να παίρνει σάρκα και οστά με την συγκέντρωση των ιδρυτικών μελών στο Ξενοδοχείο CORFU PALACE στις 18 Μαρτίου 2018 ώστε να γεννηθεί το νέο σωματείο. Γονείς παιδιών με Διαβήτη (Τ1), ενήλικες με Διαβήτη (Τ1), Ιατροί & επαγγελματίες στον χώρο του Διαβήτη (Τ1), η Εθελοντική Ομάδα για τον Διαβήτη (Τ1) όλοι μαζί προχωράμε με κοινούς σκοπούς και στόχους, για αυτό που μας ενώνει, τον Νεανικό Διαβήτη.
Όπως φάνηκε το σωματείο έχει πολλά να προσφέρει και θα το κάνει.

Γιατί πάντα μαζί μπορούμε περισσότερα…

Αποστολή μας:

Να συμβάλουμε στη σωστή ενημέρωση όλων για το Διαβήτη Τύπου 1.
Να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο όλα τα παιδιά και τους ενηλίκους που έχουν Διαβήτη Τ1.
Να παρέμβουμε όπου και όποτε χρειαστεί για να κάνουμε τη ζωή όλων, παιδιών, γονέων και ενηλίκων με Διαβήτη Τύπου 1 πιο εύκολη.

Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη:

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν, μετά από αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο α) Όσοι πάσχουν από τύπου 1 Διαβήτη και στην
περίπτωση που οι τελευταίοι είναι ανήλικοι και οι δύο γονείς. Μετά την ενηλικίωση του παιδιού οι γονείς παραμένουν τακτικά μέλη του σωματείου. Επίσης οι γονείς των παιδιών με διαβήτη Τύπου 1 ανεξαρτήτως ηλικίας των τέκνων τους όπως επίσης οι σύζυγοι ατόμων με τύπου 1 Διαβήτη.

Αρωγά μέλη δύναται να γίνουν μετά από αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο οι ιατροί κάθε ειδικότητας όπως επίσης ψυχολόγοι, διαιτολόγοι, νοσηλευτές, πτυχιούχοι παραϊατρικών επαγγελμάτων, βιολόγοι, κοινωνιολόγοι και φαρμακοποιοί, που επιθυμούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του σωματείου. Τα αρωγά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Αρωγό μέλος μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή του και εφ’ όσον έχει επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου έχει το δικαίωμα να γίνει τακτικό μέλος. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με αίτηση του ενδιαφερομένου/ης προς το ΔΣ είτε μετά από πρόταση μέλους του ΔΣ και η απόφαση του Δ.Σ. λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.

Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν όσοι α) έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο για την διάδοση και αντιμετώπιση των προβλημάτων στην καθημερινότητα, είτε β) τυγχάνουν ειδικής αναγνώρισης για την εξαιρετική συμβολή τους στον τομέα της επιστήμης, του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς και που βοηθούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Τα μέλη του Δ.Σ:

Πρόεδρος: Αντώνης Χονδρογιάννης
Αντιπρόεδρος: Μάκης Καλούδης
Γεν. γραμματέας: Θανάσης Μιχαλόπουλος
Eιδ. γραμματέας: Φρειδερίκος Βαλσάμης
Tαμίας: Αλεξάνδρα Μοιρισκλάβου
Mέλη: Σπύρος Τράνακας, Δημήτριος Μιχαλάς

Αν. Μέλος: Αγγελική Νικήτα