Σχολικοί νοσηλευτές στην Κέρκυρα

Ο θεσμός του σχολικού νοσηλευτή είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τα παιδιά με χρόνια νοσήματα και κυρίως για τα παιδιά με Τύπου 1 Διαβήτη.

Την προηγούμενη εβδομάδα πληροφορηθήκαμε ότι από τις 10 θέσεις σχολικών νοσηλευτών που προβλέπονται για την Κέρκυρα, έχουν καλυφθεί μόνο οι πέντε.

Το σωματείο μας άμεσα επικοινώνησε με τη Ελληνική Ομοσπονδία Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ) η οποία μας πληροφόρησε ότι την Παρασκευή θα ανακοινωθεί η δεύτερη φάση διορισμών, στην οποία προβλέπεται να καλυφθεί ένα ακόμη μέρος των θέσεων.

Η πλήρης κάλυψη αναμένεται να γίνει στα πλαίσια της τρίτης φάσης, το πρώτο 15μερο του Οκτώβρη.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς να επικοινωνούν με το το σωματείο μας στο τηλέφωνο 26610 39615 για κάθε θέμα που αφορά τα παιδιά με Τύπου 1 Διαβήτη.

Επιστολή για το νέο Διαβητολογικό Ιατρείο του Γ.Ν.Κ.

Θέμα: Επιστολή για το νέο Διαβητολογικό Ιατρείο του Γ.Ν.Κ.

Αξιότιμε κ διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.

Το σωματείο μας «Ένωση για το Νεανικό Διαβήτη-Γλυκιά Κέρκυρα» μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ), με χαρά πληροφορήθηκε την επαναλειτουργία του Διαβητολογικού ιατρείου του Γενικού

Νοσοκομείου Κέρκυρας. Θεωρούμε το γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την Κέρκυρα, ιδιαίτερα σε καιρό πανδημίας λόγω COVID, δεδομένου ότι τα άτομα με Διαβήτη είναι η πιο ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Επίσης το θεωρούμε πολύ

σημαντικό ειδικά για τα άτομα με Διαβήτη Τύπου 1 τα οποία χρειάζονται μια πιο συχνή και εξειδικευμένη παρακολούθηση και εκπαίδευση.

Πιστεύουμε ότι η διοίκηση του Νοσοκομείου θα εξασφαλίσει την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ιατρείου, επανδρώνοντάς το με το κατάλληλο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Το σωματείο μας θέλοντας να συμβάλλει στην ευόδωση της προσπάθειάς σας, θέτει στη διάθεση του Διαβητολογικού Ιατρείου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας την επιστημονική του ομάδα «Ομάδα Διαβήτη Κέρκυρας», η οποία συντονίζεται από ιατρό Παθολόγο – Διαβητολόγο (με τίτλο εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη

Διαβήτη), διαιτολόγο και ψυχολόγο.

H «Ομάδα Διαβήτη Κέρκυρας», λειτουργεί στα πλαίσια του Κοινωνικού Ιατρείου του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας από το 2015 και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε παιδιά και εφήβους μέχρι 18 ετών με Τύπου 1 Διαβήτη, με μόνη προϋπόθεση την εγγραφή των γονέων στο σωματείο μας.

Η ομάδα μας θα μπορούσε να συνεργαστεί με τους άξιους ιατρούς του Διαβητολογικού Ιατρείου, πάντα σε εθελοντική βάση, σε θέματα αντιμετώπισης και εκπαίδευσης που αφορούν παιδιά και εφήβους με Τύπου 1 Διαβήτη.

Με τιμή για το Δ.Σ. της Ένωσης
Ο πρόεδρος Θανάσης Μιχαλόπουλος

Ο πρόεδρος Θανάσης Μιχαλόπουλος