Νέα Σύνθεση Δ.Σ. της Γλυκιάς Κέρκυρας

Ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο κ. Σπ. Τράνακα  η μη δυνατότητα, για προσωπικούς λόγους, να συνεχίσει στην θέση του Προέδρου της Ένωσης.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από τους παρόντες και αποφασίστηκε εκ νέου η νέα σύσταση του σώματος ως εξής:

  • Αντώνης Χονδρογιάννης – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • Μάκης Καλούδης – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • Θανάσης Μιχαλόπουλος – ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  • Φρειδερίκος Βαλσάμης – ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  • Αλεξάνδρα Μοιρισκλάβου – ΤΑΜΙΑΣ
  • Σπύρος Τράνακας – ΜΕΛΟΣ
  • Μιχαλάς Δημήτριος – ΜΕΛΟΣ
  • Αγγελική Νικήτα – ΑΝ. ΜΕΛΟΣ

Τα ίδια ακριβώς πρόσωπα συνεχίζουν με της νέες τους ιδιότητες να αντιπροσωπεύουν την Ένωση στην Ομοσπονδία της ΕΛΟΔΙ.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε σε ιδανικό κλίμα και όλα τα μέλη συμφώνησαν σε όλα τα παραπάνω.