ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ 2021

Για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου μας συνήλθαν τα μέλη, με την παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου Δικηγόρου Κέρκυρας κ. Αλαμάνου Αλεξάνδρα στην Αίθουσα της ΙΧΕΚ.

Η ψηφοφορία διεξήχθη κανονικά με βάση το τηρούμενο από το πρωτόκολλο ψηφοφορίας.

Μετά το τέλος της καταμέτρησης των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων, επιτόπου συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νέοεκλεγέντα μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ Γλυκιά Κέρκυρα έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου με μοναδικό θέμα: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ»

Ομόφωνα αναδείχτηκαν για τα παρακάτω αξιώματα:

  • Πρόεδρος: Σπυρίδων Τράνακας
  • Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Μιχαλόπουλος
  • Γεν. Γραμματέας: Αντώνιος Χονδρογιάννης
  • Ταμείας: Μοιρισκλάβου Αλεξάνδρα
  • Ειδ. Γραμματέας: Φρειδερίκος Βαλσάμης
  • Μέλη: Μάκης Καλούδης & Μιχαλάς Δημήτρης

Αν. Μέλος: Αγγελική Νικήτα

1921 – 2021 / 100 Χρόνια Ινσουλίνη

Η ινσουλίνη ανακαλύφθηκε από τον Sir Frederick G Banting (φωτογραφία), τον Charles H Best και τον JJR Macleod στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο το 1921 και στη συνέχεια καθαρίστηκε από τον James B Collip.

Πριν από το 1921, ήταν απίθανο για τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 να ζήσουν περισσότερο από ένα ή δύο χρόνια. Μία από τις μεγαλύτερες ιατρικές ανακαλύψεις του εικοστού αιώνα, παραμένει η μόνη αποτελεσματική θεραπεία για άτομα με διαβήτη τύπου 1 σήμερα.

Αυτό σημαίνει ότι το 2021, γιορτάζουμε 100 χρόνια από την ανακάλυψη της ινσουλίνης. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες ιατρικές ανακαλύψεις στην ιστορία, που έσωσε εκατομμύρια ζωές σε όλο τον κόσμο και πυροδότησε έναν αιώνα ανακαλύψεων για τον διαβήτη.