Η Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Με χαρά είδα ότι το κείμενό μου για την «Πρώτη διάγνωση του ΣΔ Τ1» άρεσε σε πολλούς. Το γεγονός αυτό με υποχρεώνει να συνεχίσω.

Ίσως το πιο «καυτό» θέμα στο Τ1 ΣΔ  είναι η χορήγηση της ινσουλίνης. Σε αυτό το θέμα θα αναφερθώ στην επόμενη ανάρτηση.

Προηγουμένως θέλω να κάνω μια διευκρίνιση. Στο κείμενο αναφέρθηκα στους γιατρούς με «τίτλο εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη». Ο τίτλος είναι εντελώς καινούριος μιας και οι πρώτες εξετάσεις, ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής του υπουργείου, έγιναν στις 4 Μαρτίου 2020. Για αυτό θεώρησα σκόπιμο, για την πλήρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου, να παραθέσω την παράγραφο της υπουργικής απόφασης   (Γ5α/Γ.Π. οικ. 64845/29-8-2018, ΦΕΚ 3958/τ.Β’/2018) η οποία αναφέρεται λεπτομερώς στις προϋποθέσεις χορήγησης αλλά και στο περιεχόμενο της εξειδίκευσης.

Παρεμπιπτόντως, με την ίδια ακριβώς υπουργική απόφαση θεσμοθετείται και η εξειδίκευση στην, «επίκαιρη» Λοιμωξιολογία, την Επείγουσα ιατρική και άλλες εξειδικεύσεις.

Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

« Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης δύο (2) έτη.

Δικαίωμα εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη έχουν όσοι κατέχουν τις ειδικότητες: Παθολογίας και Παιδιατρικής.

Ο χρόνος εξειδίκευσης είναι δύο χρόνια (2) συνολικής πλήρους και ενεργού συμμετοχής μετά την κτήση τίτλου ειδικότητας Παθολογίας ή Παιδιατρικής. Η εκπαίδευση θα γίνεται στα αναγνωρισμένα διαβητολογικά κέντρα και θα ακολουθεί τους κανόνες των εξειδικεύσεων.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικευμένους Παθολόγους ή Παιδιάτρους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τον Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη, την πρώιμη διάγνωση και τη βελτίωση της πρόγνωσης και της θεραπείας του.

Οι ειδικοί Παθολόγοι και Παιδίατροι κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της εξειδίκευσης πρέπει να έχουν αποκτήσει:

• Ολοκληρωμένη γνώση της φυσιολογίας της έκκρισης και της δράσης της ινσουλίνης, της ομοιόστασης της γλυκόζης καθώς και της αιτιοπαθογένειας/παθοφυσιολογίας του ΣΔ.

• Κλινικές δεξιότητες και επάρκεια στην αξιολόγηση, διάγνωση, θεραπεία και διαχείριση των ασθενών με ΣΔ, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ατόμου (παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, ηλικιωμένοι, ειδικές ομάδες ασθενών).

• Δεξιότητες στην αξιολόγηση εργαστηριακών και παρακλινικών ελέγχων και στην συνταγογράφηση της φαρμακευτικής αγωγής ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ασθενή.

• Δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίζουν τον ΣΔ σε ποικίλες καταστάσεις (π.χ. ταξίδια, άθληση, άσκηση, μέρες οξείας νόσου) καθώς και στην κύηση.

• Γνώσεις όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση άλλων μεταβολικών  διαταραχών.

• Δεξιότητες: (1) στην διαχείριση με ασφάλεια των επειγόντων επιπλοκών του ΣΔ (υπογλυκαιμίες, κώματα) καθώς και στην πρόληψη/αντιμετώπιση των χρόνιων επιπλοκών της νόσου, (2) στην αντιμετώπιση ασθενών οι οποίοι νοσηλεύονται σε κλινικές του νοσοκομείου καθώς και σε ειδικές μονάδες (ΜΕΘ, ΜΑΦ, Μονάδες  Εμφραγμάτων), (3) στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση ασθενών με πολλαπλές συν- νοσηρότητες.

• Γνώση όσον αφορά την αναζήτηση κατάλληλων συνεργασιών και υποστήριξη από άλλες ειδικότητες (π.χ. χειρουργούς, νεφρολόγους, καρδιολόγους κλπ) όταν αυτή απαιτείται.

• Επάρκεια στην ανάληψη ευθυνών σε όλες τις κλινικές δραστηριότητες, στην παρουσίαση ασθενών σε κλινικές-απεικονιστικές-παθολογοανατομικές συναντήσεις, άμεση επίβλεψη δεξιοτήτων σε επεμβατικές πράξεις, στη βιβλιογραφική ενημέρωση  και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και εκπαιδευτικές συναντήσεις.

• Να είναι σε θέση να ενημερώνονται και να ερμηνεύουν τις επιστημονικές εξελίξεις στο αντικείμενο του ΣΔ ώστε να δύνανται να ενσωματώνουν τις νέες τάσεις και θεραπευτικές αγωγές στην καθημερινή κλινική πράξη.

• Να εκτελούν άλλες θεραπευτικές πράξεις, όπως να λειτουργούν ως μέλη Θεραπευτικής Ομάδας, να είναι σε θέση να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε μία πολυδύναμη θεραπευτική ομάδα για να παρέχουν εκπαίδευση σε άλλους επαγγελματίες υγείας, στους ασθενείς και στους οικείους τους.

• Να επιδεικνύουν: (1) επαγγελματισμό και σεβασμό στα θέματα ηθικής και δεοντολογίας, (2) οργανωτικό σχεδίασμά και δεξιότητες διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας με καλή χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Η εξειδίκευση στον ΣΔ αποκτάται μετά από επιτυχείς γραπτές και προφορικές  εξετάσεις ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.»

Θανάσης Μιχαλόπουλος FSCOPE

Παθολόγος – Διαβητολόγος (με τίτλο εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη)
Πρόεδρος της «Ένωσης για το Νεανικό Διαβήτη – Γλυκιά Κέρκυρα»
Συντονιστής της εθελοντικής Ομάδας Διαβήτη Κέρκυρας

Σύνθεση Νέου Δ.Σ.

Η σύνθεση του πρώτου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης για το Νεανικό Διαβήτη “Γλυκιά Κέρκυρα” μετά τις εκλογές που έγιναν στις 27 Μαρτίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Θανάσης Μιχαλόπουλος
Αντιπρόεδρος: Σπύρος Τράνακας
Γεν. γραμματέας: Αντώνης Χονδρογιάννης
Eιδ. γραμματέας: Φρειδερίκος Βαλσάμης
Tαμίας: Αλεξάνδρα Μοιρισκλάβου
Mέλη: Αγγελική Νικήτα, Μάκης Καλούδης

Αν.Μέλος: Μιχάλης Σαγιάς

Ο Νεανικός Διαβήτης: Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας σε συνεργασία με το σωματείο Ένωση για το Νεανικό Διαβήτη – Γλυκιά Κέρκυρα, την Ομάδα Διαβήτη Τύπου Ι Κέρκυρας η οποία λειτουργεί στα πλαίσια του Κοινωνικού Ιατρείου, καθώς και η Επιθεώρηση Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο για λειτουργούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο είναι ΔΩΡΕΑΝ, διάρκειας δύο (2) ωρών και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρίας Κέρκυρας τη Δευτέρα 18 Μαρτίου, ώρα 18.30. Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

O Διαβήτης Τύπου 1 ή Νεανικός Διαβήτης είναι μία αυτοάνοση νόσος που προσβάλλει περίπου 300 άτομα κάθε χρόνο στη χώρα μας, τα οποία, στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι παιδιά σχολικής ηλικίας.

Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να είναι ενημερωμένοι για τον Διαβήτη Τύπου 1, καθώς, παράλληλα με την οικογένεια, καλούνται να παίξουν έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο στην καθημερινότητα των παιδιών που ζουν με Διαβήτη.

Επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος παρακαλούμε να ενημερώσετε για την συμμετοχή σας, ώστε να γίνει ο ανάλογος προγραμματισμός.

https://www.facebook.com/events/370509913795486/

ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 & ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ένωσης για το Νεανικό Διαβήτη-Γλυκιά Κέρκυρα» σας καλεί στην Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει στην αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρίας Κέρκυρας (Ιατρείο Κέρκυρας – Πλατεία Σκαραμαγκά πίσω από το Public) την Τετάρτη 20 Μαρτίου και ώρα 10.30 πμ.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαρτίου και ώρα 19.15 μμ στην αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρίας Κέρκυρας (ΙΧΕΚ) με θέματα:

  1. Απολογισμός προσωρινού Δ.Σ.
  2. Ενημέρωση για τρέχοντα ζητήματα.
  3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Με βάση το άρθρο 10/i του καταστατικού, όποιος επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει να είναι εγγεγραμμένο μέλος της ένωσης για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο, να είναι οικονομικά τακτοποιημένος σχετικά με τις συνδρομές του στο σωματείο και να υποβάλει έγγραφη δήλωση στον γραμματέα κ. Χονδρογιάννη Αντώνη 6973352884 ή στο email της ένωσης glykiakerkyra@gmail.com τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ψηφοφορία.

Επίσης κάθε μέλος μπορεί να παραχωρήσει με γραπτή εξουσιοδότηση το δικαίωμα ψήφου σ’ ένα άλλο μέλος. Κάθε μέλος μπορεί να αναλάβει την εκπροσώπηση μόνον ενός ακόμη μέλους.

Με την ευκαιρία της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, των Εκλογών και της Κοπής της Πίτας της Ένωσης μας, η οποία θα γίνει στην αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρίας Κέρκυρας (Ιατρείο Κέρκυρας – Πλατεία Σκαραμαγκά πίσω από το Public) την Τετάρτη 27 Μαρτίου και ώρα 19.15 μμ, προσκαλούμε όλους τους Διαβητικούς Τ1 να έρθουν να γνωριστούμε.

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να σας δούμε όλους εκεί για να μοιραστούμε αγωνίες και απόψεις.

Όσοι έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής σαν τακτικά μέλη (Διαβητικοί Τ1, γονείς παιδιών με Διαβήτη Τ1 ή σύζυγοι ατόμων με Τ1 Διαβήτη) μπορούν να εγγραφούν και να ψηφίσουν.

Επίσης και όσοι θέλουν να εγγραφούν σαν Αρωγά μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να εγγραφούν , χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Σας περιμένουμε όλους για αυτά που μας ενώνουν.

Ένωση για τον Νεανικό Διαβήτη: Γλυκιά Κέρκυρα

Το λογότυπο μας…

Αγαπητοί φίλοι και φίλες.

Η Ένωση για το Νεανικό Διαβήτη – Γλυκιά Κέρκυρα είναι γεγονός. Γονείς, παιδιά και ενήλικοι με Διαβήτη Τύπου 1 και βέβαια η Εθελοντική Ομάδα Διαβήτη Τύπου Ι Κέρκυρας κάναμε πραγματικότητα αυτό που ξεκίνησε σαν ιδέα 2,5 χρόνια πριν.

Ξεκινήσαμε και σας καλούμε όλους και όλες να συμπορευτείτε μαζί μας για να πετύχουμε τους σκοπούς μας που δεν είναι άλλοι από την καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής των ατόμων με Διαβήτη τύπου 1.

Στο κέντρο της φροντίδας και της σκέψης μας είναι «τα παιδιά μας».

Δουλεύουμε, ενημερώνουμε, και στεκόμαστε δίπλα σε κάθε γονιό που έχει παιδί με Διαβήτη.

Όλοι μαζί χωρίς ιδιοτέλειες και δεύτερες σκέψεις.

Είμαστε δυνατοί και με την Εθελοντική Ομάδα Διαβήτη Τύπου Ι Κέρκυρας, μοναδική σε ολόκληρη την Ελλάδα, που αναλαμβάνει να καθοδηγήσει με ασφάλεια, υπευθυνότητα και επιστημονική επάρκεια κάθε πατέρα και κάθε μάνα. Και που είναι γεμάτη με αγάπη για όλα τα παιδιά.

Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα.

Ο Πρόεδρος
της Ένωσης για το Νεανικό Διαβήτη – Γλυκιά Κέρκυρα
Θανάσης Μιχαλόπουλος
Ιατρός