Νέα Σύνθεση Δ.Σ. της Γλυκιάς Κέρκυρας

Ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο κ. Σπ. Τράνακα  η μη δυνατότητα, για προσωπικούς λόγους, να συνεχίσει στην θέση του Προέδρου της Ένωσης.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από τους παρόντες και αποφασίστηκε εκ νέου η νέα σύσταση του σώματος ως εξής:

 • Αντώνης Χονδρογιάννης – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 • Μάκης Καλούδης – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 • Θανάσης Μιχαλόπουλος – ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 • Φρειδερίκος Βαλσάμης – ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 • Αλεξάνδρα Μοιρισκλάβου – ΤΑΜΙΑΣ
 • Σπύρος Τράνακας – ΜΕΛΟΣ
 • Μιχαλάς Δημήτριος – ΜΕΛΟΣ
 • Αγγελική Νικήτα – ΑΝ. ΜΕΛΟΣ

Τα ίδια ακριβώς πρόσωπα συνεχίζουν με της νέες τους ιδιότητες να αντιπροσωπεύουν την Ένωση στην Ομοσπονδία της ΕΛΟΔΙ.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε σε ιδανικό κλίμα και όλα τα μέλη συμφώνησαν σε όλα τα παραπάνω.

Στο Δ.Σ. της Ε.Λ.Ο.Δ.Ι ο δικός μας Σπ. Τράνακας

Σήμερα 10 Απριλίου 2022 διεξήχθηκαν με επιτυχία η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη όπου εκλέχθηκε και ο Πρόεδρος μας Σπ. ΤΡΑΝΑΚΑΣ.

Εκλέχθηκαν με αλφαβητική σειρά για το Διοικητικό Συμβούλιο οι:

Αθανασίου Σ. ΠΕΝΔΙ

Λούβαρη Β. Mellitus Celliac

Μπαταούλα Ε. ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Μπουμάκη Κ. ΠΑΣΥΝΕΔ

Παπαδόπουλος Τ. ΣΥ.ΔΙ.ΝΟ.ΣΕΡΡΩΝ

Πετρίδης Ι. ΣΥΔΝΕ

Συκιώτης Δ. ΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

𝝩𝝦𝝖𝝢𝝖𝝟𝝖𝝨 𝝨. 𝝘𝝠𝝪𝝟𝝞𝝖 𝝟𝝚𝝦𝝟𝝪𝝦𝝖

Τσαχαλίνα Θ. Ε.Γο.Παι.Νε.Δ.

Για την ελεγκτική επιτροπή:

Φρειδερίκου Γ. Ε.Γο.Παι.Νε.Δ.

Πετκίδης Α. ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Πλαστήρας Χ. ΓΑΛΗΝΟΣ

Συγχαρητήρια σε όλους.

Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ 2021

Για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου μας συνήλθαν τα μέλη, με την παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου Δικηγόρου Κέρκυρας κ. Αλαμάνου Αλεξάνδρα στην Αίθουσα της ΙΧΕΚ.

Η ψηφοφορία διεξήχθη κανονικά με βάση το τηρούμενο από το πρωτόκολλο ψηφοφορίας.

Μετά το τέλος της καταμέτρησης των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων, επιτόπου συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νέοεκλεγέντα μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ Γλυκιά Κέρκυρα έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου με μοναδικό θέμα: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ»

Ομόφωνα αναδείχτηκαν για τα παρακάτω αξιώματα:

 • Πρόεδρος: Σπυρίδων Τράνακας
 • Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Μιχαλόπουλος
 • Γεν. Γραμματέας: Αντώνιος Χονδρογιάννης
 • Ταμείας: Μοιρισκλάβου Αλεξάνδρα
 • Ειδ. Γραμματέας: Φρειδερίκος Βαλσάμης
 • Μέλη: Μάκης Καλούδης & Μιχαλάς Δημήτρης

Αν. Μέλος: Αγγελική Νικήτα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ 2021

Τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ – ΓΛΥΚΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) που θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας (ΙΧΕΚ) στην Πλατεία Σκαραμαγκά 4. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας (ΙΧΕΚ) στην Πλατεία Σκαραμαγκά 4.

Θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Διοικητικός Απολογισμός – Πεπραγμένα.
2. Ταμειακός Απολογισμός.
3. Προϋπολογισμός ερχόμενου χρόνου και Πρόγραμμα μελλοντικής δράσης.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής.
5. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση.

Οι επιθυμούντες και έχοντες τα νόμιμα δικαιώματα, τα απορρέοντα από το Καταστατικό της Εταιρείας, να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και της Ελεγκτικής Επιτροπής, καλούνται να δηλώσουν τούτο εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μέχρι την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 με δήλωση που θα αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της ένωσης glykiakerkyra@gmail.com ή στο κινητό τηλέφωνο 6973352884 (SMS – Viber – WhatsApp).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Ο Πρόεδρος & ο Γ. Γραμματέας

Σχολικοί νοσηλευτές στην Κέρκυρα

Ο θεσμός του σχολικού νοσηλευτή είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τα παιδιά με χρόνια νοσήματα και κυρίως για τα παιδιά με Τύπου 1 Διαβήτη.

Την προηγούμενη εβδομάδα πληροφορηθήκαμε ότι από τις 10 θέσεις σχολικών νοσηλευτών που προβλέπονται για την Κέρκυρα, έχουν καλυφθεί μόνο οι πέντε.

Το σωματείο μας άμεσα επικοινώνησε με τη Ελληνική Ομοσπονδία Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ) η οποία μας πληροφόρησε ότι την Παρασκευή θα ανακοινωθεί η δεύτερη φάση διορισμών, στην οποία προβλέπεται να καλυφθεί ένα ακόμη μέρος των θέσεων.

Η πλήρης κάλυψη αναμένεται να γίνει στα πλαίσια της τρίτης φάσης, το πρώτο 15μερο του Οκτώβρη.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς να επικοινωνούν με το το σωματείο μας στο τηλέφωνο 26610 39615 για κάθε θέμα που αφορά τα παιδιά με Τύπου 1 Διαβήτη.

Επιστολή για το νέο Διαβητολογικό Ιατρείο του Γ.Ν.Κ.

Θέμα: Επιστολή για το νέο Διαβητολογικό Ιατρείο του Γ.Ν.Κ.

Αξιότιμε κ διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.

Το σωματείο μας «Ένωση για το Νεανικό Διαβήτη-Γλυκιά Κέρκυρα» μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ), με χαρά πληροφορήθηκε την επαναλειτουργία του Διαβητολογικού ιατρείου του Γενικού

Νοσοκομείου Κέρκυρας. Θεωρούμε το γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την Κέρκυρα, ιδιαίτερα σε καιρό πανδημίας λόγω COVID, δεδομένου ότι τα άτομα με Διαβήτη είναι η πιο ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Επίσης το θεωρούμε πολύ

σημαντικό ειδικά για τα άτομα με Διαβήτη Τύπου 1 τα οποία χρειάζονται μια πιο συχνή και εξειδικευμένη παρακολούθηση και εκπαίδευση.

Πιστεύουμε ότι η διοίκηση του Νοσοκομείου θα εξασφαλίσει την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ιατρείου, επανδρώνοντάς το με το κατάλληλο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Το σωματείο μας θέλοντας να συμβάλλει στην ευόδωση της προσπάθειάς σας, θέτει στη διάθεση του Διαβητολογικού Ιατρείου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας την επιστημονική του ομάδα «Ομάδα Διαβήτη Κέρκυρας», η οποία συντονίζεται από ιατρό Παθολόγο – Διαβητολόγο (με τίτλο εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη

Διαβήτη), διαιτολόγο και ψυχολόγο.

H «Ομάδα Διαβήτη Κέρκυρας», λειτουργεί στα πλαίσια του Κοινωνικού Ιατρείου του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας από το 2015 και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε παιδιά και εφήβους μέχρι 18 ετών με Τύπου 1 Διαβήτη, με μόνη προϋπόθεση την εγγραφή των γονέων στο σωματείο μας.

Η ομάδα μας θα μπορούσε να συνεργαστεί με τους άξιους ιατρούς του Διαβητολογικού Ιατρείου, πάντα σε εθελοντική βάση, σε θέματα αντιμετώπισης και εκπαίδευσης που αφορούν παιδιά και εφήβους με Τύπου 1 Διαβήτη.

Με τιμή για το Δ.Σ. της Ένωσης
Ο πρόεδρος Θανάσης Μιχαλόπουλος

Ο πρόεδρος Θανάσης Μιχαλόπουλος

Η Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Με χαρά είδα ότι το κείμενό μου για την «Πρώτη διάγνωση του ΣΔ Τ1» άρεσε σε πολλούς. Το γεγονός αυτό με υποχρεώνει να συνεχίσω.

Ίσως το πιο «καυτό» θέμα στο Τ1 ΣΔ  είναι η χορήγηση της ινσουλίνης. Σε αυτό το θέμα θα αναφερθώ στην επόμενη ανάρτηση.

Προηγουμένως θέλω να κάνω μια διευκρίνιση. Στο κείμενο αναφέρθηκα στους γιατρούς με «τίτλο εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη». Ο τίτλος είναι εντελώς καινούριος μιας και οι πρώτες εξετάσεις, ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής του υπουργείου, έγιναν στις 4 Μαρτίου 2020. Για αυτό θεώρησα σκόπιμο, για την πλήρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου, να παραθέσω την παράγραφο της υπουργικής απόφασης   (Γ5α/Γ.Π. οικ. 64845/29-8-2018, ΦΕΚ 3958/τ.Β’/2018) η οποία αναφέρεται λεπτομερώς στις προϋποθέσεις χορήγησης αλλά και στο περιεχόμενο της εξειδίκευσης.

Παρεμπιπτόντως, με την ίδια ακριβώς υπουργική απόφαση θεσμοθετείται και η εξειδίκευση στην, «επίκαιρη» Λοιμωξιολογία, την Επείγουσα ιατρική και άλλες εξειδικεύσεις.

Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

« Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης δύο (2) έτη.

Δικαίωμα εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη έχουν όσοι κατέχουν τις ειδικότητες: Παθολογίας και Παιδιατρικής.

Ο χρόνος εξειδίκευσης είναι δύο χρόνια (2) συνολικής πλήρους και ενεργού συμμετοχής μετά την κτήση τίτλου ειδικότητας Παθολογίας ή Παιδιατρικής. Η εκπαίδευση θα γίνεται στα αναγνωρισμένα διαβητολογικά κέντρα και θα ακολουθεί τους κανόνες των εξειδικεύσεων.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικευμένους Παθολόγους ή Παιδιάτρους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τον Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη, την πρώιμη διάγνωση και τη βελτίωση της πρόγνωσης και της θεραπείας του.

Οι ειδικοί Παθολόγοι και Παιδίατροι κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της εξειδίκευσης πρέπει να έχουν αποκτήσει:

• Ολοκληρωμένη γνώση της φυσιολογίας της έκκρισης και της δράσης της ινσουλίνης, της ομοιόστασης της γλυκόζης καθώς και της αιτιοπαθογένειας/παθοφυσιολογίας του ΣΔ.

• Κλινικές δεξιότητες και επάρκεια στην αξιολόγηση, διάγνωση, θεραπεία και διαχείριση των ασθενών με ΣΔ, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ατόμου (παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, ηλικιωμένοι, ειδικές ομάδες ασθενών).

• Δεξιότητες στην αξιολόγηση εργαστηριακών και παρακλινικών ελέγχων και στην συνταγογράφηση της φαρμακευτικής αγωγής ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ασθενή.

• Δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίζουν τον ΣΔ σε ποικίλες καταστάσεις (π.χ. ταξίδια, άθληση, άσκηση, μέρες οξείας νόσου) καθώς και στην κύηση.

• Γνώσεις όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση άλλων μεταβολικών  διαταραχών.

• Δεξιότητες: (1) στην διαχείριση με ασφάλεια των επειγόντων επιπλοκών του ΣΔ (υπογλυκαιμίες, κώματα) καθώς και στην πρόληψη/αντιμετώπιση των χρόνιων επιπλοκών της νόσου, (2) στην αντιμετώπιση ασθενών οι οποίοι νοσηλεύονται σε κλινικές του νοσοκομείου καθώς και σε ειδικές μονάδες (ΜΕΘ, ΜΑΦ, Μονάδες  Εμφραγμάτων), (3) στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση ασθενών με πολλαπλές συν- νοσηρότητες.

• Γνώση όσον αφορά την αναζήτηση κατάλληλων συνεργασιών και υποστήριξη από άλλες ειδικότητες (π.χ. χειρουργούς, νεφρολόγους, καρδιολόγους κλπ) όταν αυτή απαιτείται.

• Επάρκεια στην ανάληψη ευθυνών σε όλες τις κλινικές δραστηριότητες, στην παρουσίαση ασθενών σε κλινικές-απεικονιστικές-παθολογοανατομικές συναντήσεις, άμεση επίβλεψη δεξιοτήτων σε επεμβατικές πράξεις, στη βιβλιογραφική ενημέρωση  και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και εκπαιδευτικές συναντήσεις.

• Να είναι σε θέση να ενημερώνονται και να ερμηνεύουν τις επιστημονικές εξελίξεις στο αντικείμενο του ΣΔ ώστε να δύνανται να ενσωματώνουν τις νέες τάσεις και θεραπευτικές αγωγές στην καθημερινή κλινική πράξη.

• Να εκτελούν άλλες θεραπευτικές πράξεις, όπως να λειτουργούν ως μέλη Θεραπευτικής Ομάδας, να είναι σε θέση να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε μία πολυδύναμη θεραπευτική ομάδα για να παρέχουν εκπαίδευση σε άλλους επαγγελματίες υγείας, στους ασθενείς και στους οικείους τους.

• Να επιδεικνύουν: (1) επαγγελματισμό και σεβασμό στα θέματα ηθικής και δεοντολογίας, (2) οργανωτικό σχεδίασμά και δεξιότητες διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας με καλή χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Η εξειδίκευση στον ΣΔ αποκτάται μετά από επιτυχείς γραπτές και προφορικές  εξετάσεις ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.»

Θανάσης Μιχαλόπουλος FSCOPE

Παθολόγος – Διαβητολόγος (με τίτλο εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη)
Πρόεδρος της «Ένωσης για το Νεανικό Διαβήτη – Γλυκιά Κέρκυρα»
Συντονιστής της εθελοντικής Ομάδας Διαβήτη Κέρκυρας

Σύνθεση Νέου Δ.Σ.

Η σύνθεση του πρώτου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης για το Νεανικό Διαβήτη “Γλυκιά Κέρκυρα” μετά τις εκλογές που έγιναν στις 27 Μαρτίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Θανάσης Μιχαλόπουλος
Αντιπρόεδρος: Σπύρος Τράνακας
Γεν. γραμματέας: Αντώνης Χονδρογιάννης
Eιδ. γραμματέας: Φρειδερίκος Βαλσάμης
Tαμίας: Αλεξάνδρα Μοιρισκλάβου
Mέλη: Αγγελική Νικήτα, Μάκης Καλούδης

Αν.Μέλος: Μιχάλης Σαγιάς

Ο Νεανικός Διαβήτης: Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας σε συνεργασία με το σωματείο Ένωση για το Νεανικό Διαβήτη – Γλυκιά Κέρκυρα, την Ομάδα Διαβήτη Τύπου Ι Κέρκυρας η οποία λειτουργεί στα πλαίσια του Κοινωνικού Ιατρείου, καθώς και η Επιθεώρηση Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο για λειτουργούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο είναι ΔΩΡΕΑΝ, διάρκειας δύο (2) ωρών και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρίας Κέρκυρας τη Δευτέρα 18 Μαρτίου, ώρα 18.30. Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

O Διαβήτης Τύπου 1 ή Νεανικός Διαβήτης είναι μία αυτοάνοση νόσος που προσβάλλει περίπου 300 άτομα κάθε χρόνο στη χώρα μας, τα οποία, στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι παιδιά σχολικής ηλικίας.

Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να είναι ενημερωμένοι για τον Διαβήτη Τύπου 1, καθώς, παράλληλα με την οικογένεια, καλούνται να παίξουν έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο στην καθημερινότητα των παιδιών που ζουν με Διαβήτη.

Επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος παρακαλούμε να ενημερώσετε για την συμμετοχή σας, ώστε να γίνει ο ανάλογος προγραμματισμός.

https://www.facebook.com/events/370509913795486/

ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 & ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ένωσης για το Νεανικό Διαβήτη-Γλυκιά Κέρκυρα» σας καλεί στην Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει στην αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρίας Κέρκυρας (Ιατρείο Κέρκυρας – Πλατεία Σκαραμαγκά πίσω από το Public) την Τετάρτη 20 Μαρτίου και ώρα 10.30 πμ.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαρτίου και ώρα 19.15 μμ στην αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρίας Κέρκυρας (ΙΧΕΚ) με θέματα:

 1. Απολογισμός προσωρινού Δ.Σ.
 2. Ενημέρωση για τρέχοντα ζητήματα.
 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Με βάση το άρθρο 10/i του καταστατικού, όποιος επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει να είναι εγγεγραμμένο μέλος της ένωσης για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο, να είναι οικονομικά τακτοποιημένος σχετικά με τις συνδρομές του στο σωματείο και να υποβάλει έγγραφη δήλωση στον γραμματέα κ. Χονδρογιάννη Αντώνη 6973352884 ή στο email της ένωσης glykiakerkyra@gmail.com τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ψηφοφορία.

Επίσης κάθε μέλος μπορεί να παραχωρήσει με γραπτή εξουσιοδότηση το δικαίωμα ψήφου σ’ ένα άλλο μέλος. Κάθε μέλος μπορεί να αναλάβει την εκπροσώπηση μόνον ενός ακόμη μέλους.

Με την ευκαιρία της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, των Εκλογών και της Κοπής της Πίτας της Ένωσης μας, η οποία θα γίνει στην αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρίας Κέρκυρας (Ιατρείο Κέρκυρας – Πλατεία Σκαραμαγκά πίσω από το Public) την Τετάρτη 27 Μαρτίου και ώρα 19.15 μμ, προσκαλούμε όλους τους Διαβητικούς Τ1 να έρθουν να γνωριστούμε.

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να σας δούμε όλους εκεί για να μοιραστούμε αγωνίες και απόψεις.

Όσοι έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής σαν τακτικά μέλη (Διαβητικοί Τ1, γονείς παιδιών με Διαβήτη Τ1 ή σύζυγοι ατόμων με Τ1 Διαβήτη) μπορούν να εγγραφούν και να ψηφίσουν.

Επίσης και όσοι θέλουν να εγγραφούν σαν Αρωγά μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να εγγραφούν , χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Σας περιμένουμε όλους για αυτά που μας ενώνουν.