Γλυκόζη Αίματος vs Γλυκόζη Αισθητήτα CGM

Γι’ αυτό το λόγο πολλές φορές η ένδειξη του CGM σας δεν είναι ίδια με τη μέτρηση του μετρητή…

Αφήστε μια απάντηση