Η Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Με χαρά είδα ότι το κείμενό μου για την «Πρώτη διάγνωση του ΣΔ Τ1» άρεσε σε πολλούς. Το γεγονός αυτό με υποχρεώνει να συνεχίσω.

Ίσως το πιο «καυτό» θέμα στο Τ1 ΣΔ  είναι η χορήγηση της ινσουλίνης. Σε αυτό το θέμα θα αναφερθώ στην επόμενη ανάρτηση.

Προηγουμένως θέλω να κάνω μια διευκρίνιση. Στο κείμενο αναφέρθηκα στους γιατρούς με «τίτλο εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη». Ο τίτλος είναι εντελώς καινούριος μιας και οι πρώτες εξετάσεις, ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής του υπουργείου, έγιναν στις 4 Μαρτίου 2020. Για αυτό θεώρησα σκόπιμο, για την πλήρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου, να παραθέσω την παράγραφο της υπουργικής απόφασης   (Γ5α/Γ.Π. οικ. 64845/29-8-2018, ΦΕΚ 3958/τ.Β’/2018) η οποία αναφέρεται λεπτομερώς στις προϋποθέσεις χορήγησης αλλά και στο περιεχόμενο της εξειδίκευσης.

Παρεμπιπτόντως, με την ίδια ακριβώς υπουργική απόφαση θεσμοθετείται και η εξειδίκευση στην, «επίκαιρη» Λοιμωξιολογία, την Επείγουσα ιατρική και άλλες εξειδικεύσεις.

Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

« Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης δύο (2) έτη.

Δικαίωμα εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη έχουν όσοι κατέχουν τις ειδικότητες: Παθολογίας και Παιδιατρικής.

Ο χρόνος εξειδίκευσης είναι δύο χρόνια (2) συνολικής πλήρους και ενεργού συμμετοχής μετά την κτήση τίτλου ειδικότητας Παθολογίας ή Παιδιατρικής. Η εκπαίδευση θα γίνεται στα αναγνωρισμένα διαβητολογικά κέντρα και θα ακολουθεί τους κανόνες των εξειδικεύσεων.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικευμένους Παθολόγους ή Παιδιάτρους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τον Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη, την πρώιμη διάγνωση και τη βελτίωση της πρόγνωσης και της θεραπείας του.

Οι ειδικοί Παθολόγοι και Παιδίατροι κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της εξειδίκευσης πρέπει να έχουν αποκτήσει:

• Ολοκληρωμένη γνώση της φυσιολογίας της έκκρισης και της δράσης της ινσουλίνης, της ομοιόστασης της γλυκόζης καθώς και της αιτιοπαθογένειας/παθοφυσιολογίας του ΣΔ.

• Κλινικές δεξιότητες και επάρκεια στην αξιολόγηση, διάγνωση, θεραπεία και διαχείριση των ασθενών με ΣΔ, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ατόμου (παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, ηλικιωμένοι, ειδικές ομάδες ασθενών).

• Δεξιότητες στην αξιολόγηση εργαστηριακών και παρακλινικών ελέγχων και στην συνταγογράφηση της φαρμακευτικής αγωγής ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ασθενή.

• Δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίζουν τον ΣΔ σε ποικίλες καταστάσεις (π.χ. ταξίδια, άθληση, άσκηση, μέρες οξείας νόσου) καθώς και στην κύηση.

• Γνώσεις όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση άλλων μεταβολικών  διαταραχών.

• Δεξιότητες: (1) στην διαχείριση με ασφάλεια των επειγόντων επιπλοκών του ΣΔ (υπογλυκαιμίες, κώματα) καθώς και στην πρόληψη/αντιμετώπιση των χρόνιων επιπλοκών της νόσου, (2) στην αντιμετώπιση ασθενών οι οποίοι νοσηλεύονται σε κλινικές του νοσοκομείου καθώς και σε ειδικές μονάδες (ΜΕΘ, ΜΑΦ, Μονάδες  Εμφραγμάτων), (3) στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση ασθενών με πολλαπλές συν- νοσηρότητες.

• Γνώση όσον αφορά την αναζήτηση κατάλληλων συνεργασιών και υποστήριξη από άλλες ειδικότητες (π.χ. χειρουργούς, νεφρολόγους, καρδιολόγους κλπ) όταν αυτή απαιτείται.

• Επάρκεια στην ανάληψη ευθυνών σε όλες τις κλινικές δραστηριότητες, στην παρουσίαση ασθενών σε κλινικές-απεικονιστικές-παθολογοανατομικές συναντήσεις, άμεση επίβλεψη δεξιοτήτων σε επεμβατικές πράξεις, στη βιβλιογραφική ενημέρωση  και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και εκπαιδευτικές συναντήσεις.

• Να είναι σε θέση να ενημερώνονται και να ερμηνεύουν τις επιστημονικές εξελίξεις στο αντικείμενο του ΣΔ ώστε να δύνανται να ενσωματώνουν τις νέες τάσεις και θεραπευτικές αγωγές στην καθημερινή κλινική πράξη.

• Να εκτελούν άλλες θεραπευτικές πράξεις, όπως να λειτουργούν ως μέλη Θεραπευτικής Ομάδας, να είναι σε θέση να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε μία πολυδύναμη θεραπευτική ομάδα για να παρέχουν εκπαίδευση σε άλλους επαγγελματίες υγείας, στους ασθενείς και στους οικείους τους.

• Να επιδεικνύουν: (1) επαγγελματισμό και σεβασμό στα θέματα ηθικής και δεοντολογίας, (2) οργανωτικό σχεδίασμά και δεξιότητες διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας με καλή χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Η εξειδίκευση στον ΣΔ αποκτάται μετά από επιτυχείς γραπτές και προφορικές  εξετάσεις ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.»

Θανάσης Μιχαλόπουλος FSCOPE

Παθολόγος – Διαβητολόγος (με τίτλο εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη)
Πρόεδρος της «Ένωσης για το Νεανικό Διαβήτη – Γλυκιά Κέρκυρα»
Συντονιστής της εθελοντικής Ομάδας Διαβήτη Κέρκυρας

Αφήστε μια απάντηση